Kódování CSS

Nezbytnou součástí přípravy webových stránek je grafický návrh a jeho nakódování. Jedná se o dvě části celé práce na webu, které mají na svědomí vzhled stránky ve webovém prohlížeči.

Nejprve je nutné připravit grafický návrh, který bude zohledňovat připravenou strukturu webu a rozvržení navigace. Grafický návrh webu pro Vás zajistím ve spolupráci s profesionálními grafiky nebo formou výběru webové šablony, jakožto levnějšího řešení. Podobnosti najdete v sekci webové stránky bez administrace.

Jakmile máte připraven grafický návrh (ať už svůj, nebo od některého z grafiků, které pro vás zajistím), je nutné jej nějakým způsobem převést do podoby webové stránky. Část této práce se jmenuje kódování CSS.

Kaskádové styly, neboli CSS zajišťují zformátování kódu webové stránky do vizuální podoby tak, aby stránka ve webovém prohlížeči vypadala stejně, jako v grafickém návrhu. Kvalitně připravená sada kaskádových stylů CSS zajistí, že vaše stránka bude vypadat a fungovat ve všech webových prohlížečích úplně stejně.

Funkčnost nakódovaného CSS ověřuji v aktuálních verzích webových prohlžečů

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Opera
  • Safari

Nakóduji pro vás vaše grafické návrhy jak do HTML šablony s CSS, tak do podoby šablony pro redakční systém Drupal.

Od roku 2014 se plně specializuji na kompletní realizace webů a samostatné zakázky na kódování CSS přenechávám svému bratru, jehož webové stránky najdete na adrese lukas.polzer.cz.