@maxiorel
Polzer-SW.com
Domů > Reference > Případové studie

Farnost Doksany

www.farnostdoksany.cz

Farnost Doksany

Pro římskokatolickou farnost Doksany jsem připravil webové stránky informující věřící o aktuálním dění a návštěvníky o historii areálu premonstrátského kláštera a jeho okolí.

Ze starého řešení na Drupal

Správce farnosti za mnou přišel na doporučení s tím, že převzal stávající webové stránky běžící na subdoméně kdysi populárního poskytovatele webových stránek s administrací zdarma. Úpravy a vkládání většího množství obsahu tam byly obtížné a design webu zastaralý a poplatný době vzniku. O komfortním zobrazení na mobilních zařízeních nemohla být řeč.

Jako řešení jsme tedy zvolili přesun na samostatnou doménu a nový hosting. Pro administraci pak redakční systém Drupal, se kterým měl kolega pana faráře dlouhodobé pozitivní zkušenosti.

Starý web farnosti Doksany
Nový web farnosti Doksany

Grafika webu

Pro zpracování grafiky jsme po dohodě se zadavatelem oslovili Štěpánku Našincovou, se kterou farnost dlouhodobě spolupracuje.

Pro farnost v Doksanech jsem navrhovala celou novou identitu. Chloubou doksanské farnosti je románská kaple s překrásnými hlavicemi sloupů. Z nich jsem použila zjednodušený prvek spirály a ten doplnila klasickým fontem Montserrat. Kombinaci čtvercové ikony a nadpisu jsme využili i na webu. Spolu s umírněnou barevností styl doplňují autorské fotografie – klášter v Doksanech je krásný a pan farář rád fotí. Výsledek je tak propojením geometricky čisté a klidné grafiky s osobní emocí. A o to šlo.

Štěpánka Našincová

Aktuality a bohoslužby

Aktuality a bohoslužby

Web slouží především věřícím, kterým nabízí rychlý přístup k online bohoslužbám, přehled aktuálního dění nebo seznam ohlášek.

Základní informace

Základní informace

Na farním webu nemůže chybět představení farnosti. Zde jsme přidali také doplňkové informace jako jsou Misijní okénko či Svátostná služba.

Pohled do historie

Pohled do historie

Farnost stojí na místě protkaném historií, proto jsme připravili přehled kostelů a povídání o historii i současnosti kláštera.

O Premonstrátech

O Premonstrátech

Doksany jsou spojeny s řádem Premonstrátů. Náštěvník webu si tu přečte povídání o jejich spiritualitě, zakladateli řádu Sv. Norbertovi nebo o řeholi Sv. Augustina.

Galerie

Galerie

Zajímavé fotografie nesmějí chybět na žádném webu týkajícím se historických míst. Na tomto farním webu si prohlédnete fotky ze současnosti i z historie před obnovou farnosti.

Farní blog

Farní blog

Web by měl žít stejně jako farnost a její současný administrátor se proto rozhodl běžné aktuality doplnit také o méně oficiální články formou blogu.

Ukázky nového webu farnosti

Realizace webu Homepage

Homepage

Realizace webu Farní blog

Farní blog

Realizace webu Okénko do historie

Okénko do historie

Realizace webu Galerie fotografií z farnosti

Galerie fotografií z farnosti

<
>

Stěžejní moduly z Drupalu

Web je zaměřen především na prezentaci textů a obrázků. Základem administrace Drupalu je proto modul Paragraphs, s jehož pomocí jsou připraveny jednotlivé komponenty, ze kterých editor skládá obsah stránek v libovolném pořadí.

Výpisy kostelů, informací o Premonstrátech či fotogalerie jsou řešeny pomocí Views bez závislosti na třetích modulech.

Administrace webu
Ukázka carouselu

Rychlé přehledy s carouselem

S grafičkou jsme vymysleli zajímavý prvek s carouselem/sliderem, kdy web svému čtenáři nabízí rychlý pohled na fotografie rovnou v seznamu kostelů, aniž by bylo nutné rozkliknout daný článek do detailu.

Pro slider jsem zvolil knihovnu Flickity fungující bez závislosti na jQuery.

SEO a rychlost webu

SEO

Podporu pro onsite SEO v Drupalu řeším kombinací modulů Metatags a XML Sitemap.

Rychlost webu

Při implementaci jsem nasadil kritické CSS, odstranil blokující zdroje a nechal v Drupalu veškeré nahrávané obrázky automaticky převádět do moderního formátu WebP.

Audit z Lighthouse

Jsem rád, že jsem při přípravě nového webu dostal doporučení na profesionály, kteří rozumí tomu, co dělají. Jan Polzer odvedl skvělou práci. Byl schopen slyšet, co chceme, radil, efektivně komunikoval a web dotáhl do podoby, kterou jsme si přáli.

P. Zdík Miroslav Jordánek, O.Praem.

Stránky Farnosti Doksany v řeči čísel

Rychlost

88

skóre Lighthouse

Obsah

50

stránek

Fotky

200+

obrázků a ikonek

Design

12

typových stran

Chcete také nový web?

Setkáme se a vybereme vhodné řešení

Pokud vás zaujaly moje reference, znalosti a nabídka a rádi byste spolupracovali na svém projektu, určitě se mi ozvěte. Pomohu vám zrealizovat menší stránky i větší webové projekty. Příležitostně spolupracuji i na dílčích úkolech, jako je doprogramování modulu do Drupalu nebo pluginu pro WordPress.

Pokud se na spolupráci nedohodneme, zkusím vám doporučit některého ze svých kolegů z oboru.

Jan Polzer