Školení redakčního systému Drupal

Chcete se sami pustit do tvorby webu postaveného na redakčním systému Drupal? Nechcete-li studovat z knih, návodů, videa a dalších materiálů na internetu, pak vás zvu na svá školení Drupalu pro admnistrátory a tvůrce webu i na úzce zaměřené kurzy pořádané pro ty, kdo si s Drupalem již trochu rozumějí.

Přehled školení pro Drupal

Výuka dvoudenních kurzů probíhá momentálně jen Brně. Školení je zaměřené buď na seznámení s Drupalem, nebo na tvorbu modulů a tvorbu vzhledu. Pokrývá obecnou problematiku své oblasti a je určeno pro seznámení a rychlý vstup do dané problematiky.

Kurz probíhá od 9.00 do 16.00 s hodinovou přestávkou na oběd. V mezičase dělám přestávky dle domluvy s účastníky školení. Podrobnosti o kurzech se dozvíte na níže uvedených odkazech. Při školení Drupalu dávám silný důraz na praktické zkoušení probírané problematiky.

Drupal školím od roku 2009. Od roku 2016 se tyto kurzy věnují aktuálnímu Drupalu 8. Ten nepřináší novinky zaměřené pouze na administraci (zabudovaný editor, modul Views, přímá editace obsahu, konfigurační management...), ale má i jiný šablonovací systém (Twig) a využívá komponenty PHP frameworku Symfony.

Drupal 8 pro administrátory a tvůrce webu. Tento kurz je určen začátečníkům, kteří ještě s Drupalem nepracovali, případně měli problém s jeho instalací a do Drupalu příliš nepronikli. Naučíte se Drupal správně nastavit a používat rozdělení obsahu na kategorie, typy obsahu, pracovat s uživatelskými profily atd. Druhý den kurzu je věnován nejdůležitějším doplňkovým modulům, jako jsou Views, Wysiwyg pro implementaci vizuálního editoru, Webform pro práci s formuláři v Drupalu a řadě dalších pro zálohování, migraci a SEO.

Drupal 8 pro vývojáře modulů a témat vzhledu. V tomto dvoudenním školení vás naučím tvořit témata vzhledu pro Drupal 8 a také rozšiřující moduly. Nejedná se o školení práce s CSS a PHP. Kódování CSS byste pro tento kurz měli ovládat, co se PHP týče, stačí základní znalosti a schopnost psát kód. Ukážeme si, z čeho se skládá téma vzhledu, jaká je struktura šablon a především, kdy a jak je upravit tak, abyste mohli výstupní HTML upravit pomocí CSS do podoby dané grafickým návrhem. Druhý den kurzu věnovaný tvorbě modulů vám ukáže, jak v Drupalu vytvářet nové stránky programovou cestou, ošetřovat oprávnění, vytvářet formuláře a zpracovávat jejich data, vytváření bloků a dalších prvků v Drupalu.

Opravdu se nemusíte bát, že by moje kurzy byly jen povídáním a povrchním vysvětlením probíraného tématu. Kladu důraz na praktickou stránku všech svých kurzů a to, aby si všichni účastníci probírané téma dostatečně prakticky vyzkoušeli.

Specializované kurzy pro Drupal

V současné době připravuji rovněž specializované kurzy pro Drupal 8, které jsou určeny stávajícím Drupalistům. Pomohou vám ujasnit si problematiku a prohloubit si znalosti dílčích částí celého drupalovského komplexu.

Seznam připravovaných kurzů je následující:

  • SEO pro Drupal
  • Views pro pokročilé (kontextové filtry, vztahy, dědění filtrů, View ve vlastním modulu)

Jelikož jsem ukončil spolupráci s počítačovou školou GOPAS, kde kurzy Drupalu doposud probíhaly, je momentálně přihlašování na kurzy pozastaveno. Připravuji upravenou, flexibilnější osnovu. Na nových kurzech vás rád uvítám ve své útulné kanceláři v Brně - Bystrci. Jakmile budou kurzy připraveny, zprovozním zde odkazy pro přihlášení.

Firemní školení Drupalu a kurzy na míru

Běžně školím ve firmách a institucích. Připravím vám školení na míru odpovídající vašim stávajícím znalostem a potřebám práce v Drupalu. Školení může být dvou až pětidenní, je rovněž možné jej rozložit v čase, abyste si získané znalosti postupně otestovali v praxi. Neváhejte mě kontaktovat.

Sledujte novinky

Zůstaňme ve spojení – sledujte můj FB profil s tipy a aktualitami ke školení.

fb.me/polzer.cz


Lektor Jan Polzer