Jan Polzer
Menu

Školení Drupalu 9

od certifikovaného specialisty

Chcete se sami pustit do tvorby webu postaveného na redakčním systému Drupal? Nechcete-li studovat z knih, návodů, videa a dalších materiálů na internetu, pak vás zvu na svá školení Drupalu pro administrátory a tvůrce webu i na úzce zaměřené kurzy pořádané pro ty, kdo si s Drupalem již trochu rozumějí.

Jsem Acquia Certified Developer a Site Builder
Jsem Acquia Certified Developer a Site Builder

Přehled školení pro Drupal

Nabízím individuální, firemní a veřejná školení zaměřená na administraci systému Drupal, vývoj modulů i tvorbu témat vzhledu. Pokrývá obecná témata své oblasti a je určeno pro seznámení a rychlý vstup do dané problematiky.

Délka školení je dva, tři nebo čtyři dne dle probíraných témat. Kurz probíhá od 9:00 do 16:00 s hodinovou přestávkou na oběd. Po domluvě je možné čas upravit. V mezičase dělám přestávky dle domluvy s účastníky školení.

Při školení Drupalu dávám silný důraz na praktické osvojení probírané problematiky. Nejde tedy jen o mou přednášku, ale skutečné školení se procvičováním a reálnými příklady z praxe.

Drupal školím od roku 2009. Školení je zaměřeno na aktuální verzi systému, což je momentálně Drupal 9. Na školení se zaměřujeme na všechny prvky administrace (editor, typy obsahu a entity, políčka, modul Views, konfigurační management...), ale i šablonovacího systému Twig, případně na komponenty PHP frameworku Symfony.

Výuka kurzů probíhá momentálně v Brně v prostorech mé kanceláře. Firemní školení samozřejmě zrealizuji také ve vašich prostorech, a to po celé ČR nebo Slovensku.

Kdo vás bude školit?

Vlastním certifikace Acquia Certified Developer for Drupal 7, Site Builder for Drupal 8 a Site Builder for Drupal 9. Získal jsem třetí místo na Drupal CS Awards 2019 v kategorii freelancer. Jsem členem Drupal Association, napsal jsem několik českých knih o Drupalu a školím jej už přes dvanáct let.

Především však s Drupalem aktivně pracuji a stavím na něm weby vlastní i pro své klienty. Mohu vám tak předat aktuální postřehy z praxe, nejenom nudnou teorii.

Drupal 9 pro administrátory a tvůrce webu

Tento kurz je určen začátečníkům, kteří ještě s Drupalem nepracovali, případně měli problém s jeho instalací a do Drupalu příliš nepronikli.

Naučíte se, jak Drupal správně nastavit a používat rozdělení obsahu na kategorie a typy obsahu. Ukážeme si práci s uživatelskými profily, tvorbu layoutů, práci s obrázky. Druhý den kurzu je věnován nezbytným pokročilejším částem Drupalu, jako jsou Views, vícejazyčné weby a některé doplňkové moduly pro práci s formuláři a SEO.

Drupal 9 pro vývojáře modulů a témat vzhledu

V tomto dvoudenním školení vás naučím tvořit témata vzhledu pro Drupal 9 a také rozšiřující moduly. Nejedná se o školení práce s CSS a PHP. Kódování CSS byste pro tento kurz měli ovládat, co se PHP týče, stačí základní znalosti a schopnost psát kód.

Ukážeme si, z čeho se skládá téma vzhledu, jaká je struktura šablon a především, kdy a jak je upravit tak, abyste mohli výstupní HTML upravit pomocí CSS do podoby dané grafickým návrhem.

Druhý den kurzu věnovaný tvorbě modulů vám ukáže, jak v Drupalu vytvářet nové stránky programovou cestou, ošetřovat oprávnění, vytvářet formuláře a zpracovávat jejich data, vytvářet bloky a další entity v Drupalu.

Všechno pěkně prakticky

Opravdu se nemusíte bát, že by moje kurzy byly jen povídáním a povrchním vysvětlením probíraného tématu. Kladu důraz na praktickou stránku všech svých kurzů a to, aby si všichni účastníci probírané téma dostatečně prakticky vyzkoušeli.

Nejbližší termíny školení

Všechna školení Drupalu, která připravuji, jsou do jisté míry individuální. Výuka administrátorů a tvůrců webu je někdy rozložena do dvou dnů, někdy do tří dnů. Záleží na tom, co všechno potřebujete zvládnout.

Od příchodu COVIDu nemám vypsané žádné konkrétní termíny a veškerá školení pořádám kompet na míru.

Cena školení Drupalu je od 7500 Kč bez DPH za účastníka na třídenním školení v závislosti na délce kurzu a počtu zájemců. Místo školení: Brno, Botanická ulice.

Firemní školení Drupalu a kurzy na míru

Běžně školím ve firmách a institucích. Připravím vám školení na míru odpovídající vašim stávajícím znalostem a potřebám práce v Drupalu. Školení může být dvou až pětidenní, je rovněž možné jej rozložit v čase, abyste si získané znalosti postupně otestovali v praxi. Neváhejte mě kontaktovat.

Ukázková osnova z nabídky firemního školení, kde posluchači měli základní zkušenosti s Drupalem formou samostudia a požadovali ucelený přehled.

  • 1. den - základy Drupalu, instalace, požadavky na server, práce s obsahem, uživatelskými účty. Entity, typy obsahu, datová pole u obsahu. Obrázky.

  • 2. den - vlastní typy obsahu, práce s modulem Views, zobrazování dat z databáze Drupalu v různých formách, uživatelské filtrování, zálohování, přesun webu, konfigurační management.

  • 3. den, volitelně. Vícejazyčné weby na Drupalu, SEO, breakpointy, responze a responsivní obrázky, moduly pro vylepšení administrace, formuláře, antispam, vlastní ořezy obrázku, ukázky z praxe.

  • alternativa nebo další den – základy tvorby šablon vzhledu v Drupalu (tj. ne základy CSS, ale základy šablonovacího systému Twig a obecně, jak je to v Drupalu poskládané a jak ovlivnit HTML výstupy, kde napojit styly a JavaScript)

  • alternativa nebo další den – základy tvorby modulů. Routování, hooky, formuláře, bloky a pluginy, práce s databází a entitami.

Školení formou práce na konkrétním projektu

Velmi oblíbená jsou dvoufázová školení, kdy se nejprve seznámíme se základy Drupalu a až se postupně usadí, pustíme se spolu do stavby konkrétního webu dle vašeho grafického zadání. Nebudu jej kódovat za vás, ale budeme spolu konzultovat konkrétní řešení v administraci i při kódování tématu vzhledu a twigových šablon.

Ohlasy účastníků školení Drupalu

Jan Polzer má opravdu hluboké znalosti Drupalu a nebojí se o ně podělit. Navíc nám pomohl i s nastavením linuxového serveru. Josef H.

Čekal jsem spíše běžné zaměření na administraci Drupalu, ale jelikož jsem nováček, byl jsem příjemně překvapen, co všechno tu bylo. Petr N.

Na kurzu se mi líbil lektor znalý problematiky a možnost si vše ihned v praxi vyzkoušet. Jana M.

Dlouho nás různé "profesionální" firmy přesvědčovaly, jak je Drupal 8 komplikovaný a řešení našeho webu složité. Na Vašem školení D8 jste nám ukázal, že použití D8 pro náš web je nejen možné, ale že jej díky němu zvládneme implementovat sami. Nejen samotné školení, ale i informace na Vašem webu a následné konzultace našeho řešení byly velmi přínosné. Ing. Miroslav Balík, Ph.D, proděkan a Ing. Lukáš Bařinka, ČVUT v Praze, FIT

V auguste 2018 som sa zúčastnil školenia v Drupale so zameraním na pokročilejšie techniky práce s týmto redakčným systémom (šablonovací systém Twig a pod.). Veľmi pozitívne hodnotím odbornosť lektora Jána Polzera. Školenie bolo veľmi dobre pripravené po odbornej i organizačnej stránke, vysvetľovanie názorné a zrozumiteľné. Na akýkoľvek problém alebo nejasnosť pán lektor Polzer pohotovo reagoval. Čo je ale dôležite povedať, i po skončení školenia a následnej samostatnej práci je pán Polzer ochotný poradiť prostredníctvom online komunikácie v prípade potreby. Za cca 6 rokov čo sa poznáme vždy reagoval na moje dotazy ohľadom rôznych problémov so systémom Drupal a vždy sme všetko vyriešili. Školenie naplnilo moje očakávania natoľko, že už plánujem ďalšie v Drupale. Školenia u pána Polzera vrelo odporúčam širokej odbornej verejnosti. Ing. Peter Tokoš, Košice

Individuální školení nad několika fungujícími webovými prezentacemi v Drupalu mi pomohlo k jejich lepší správě a přizpůsobování. Z odpovědí na mé otázky a z ukázek řešení čerpám již přes rok. Pan Polzer rozumí neodbornému jazyku klienta, chápe jeho záměr, umí poradit a najít možná řešení snad čehokoliv. Petr V.

Od kurzu jsem očekával základní znalosti Drupalu a jeho administrace. Výsledek předčil mé očekávání a již jsem se mohl pustit do úpravy komplexního portálu fotobanky. Kurzy od pana Polzera velmi doporučuji a děkuji za podrobný a praktický výklad. Petr P.

Drupal školení od Honzy Polzera velmi doporučuji, jelikož již během pár minut školení šlo vidět, že Honza Drupalu opravdu rozumí a Drupalem žije. Velmi si vážím jeho přípravy, protože jsem za Honzou přišel s custom požadavky a chtěl jsem během tří dnů školení předělat jeden z našich webů na Drupal. Pokud někdo přemýšlíte nad Drupal školením, tak Honzu rozhodně doporučuji. David Hrabě, IT Project Manager | Firma Nestlé

Profesionální, hutné a efektivní. Tři dny nabité informacemi, výsledkem jsou hluboké základy dostatečné k řešení standardních situací a pochopení principů a filozofie Drupalu - jak stran správy a konfigurace systému, tak tvorby vlastních témat i modulů. Neumím si představit jiný způsob, jak se v krátké době tak mnoho naučit. Panu Polzerovi patří mé poděkování. Mgr. Vlastimil Krejčíř | Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky