Webové stránky

Webové stránky jsou dnes neodmyslitelnou součástí firemní prezentace, stejně jako logo nebo tištěné propagační materiály. Na firemním webu nabídnete informace pro své obchodní partnery, současné i budoucí zákazníky. Vaše webové stránky jsou elektronickou vizitkou, a proto byste jejich vytvoření měli svěřit do ruky odborníkům.
Firemní web by měl být reprezentativní, profesionálně vypadající a především přehledný.

Nabízím Vám vytvoření profesionálních webových stránek pro Vaši firmu, produkt, nebo služby.

Bez problémů pro vás vytvořím i osobní webové stránky s jednoduchou prezentací vaší osoby.

Kdy potřebujete CMS - redakční systém/systém pro správu obsahu

Webové stránky s administračním rozhraním jsou ve většině případů o něco dražší, než je tomu u základních webových stránek bez administrace. Na druhou stranu se vám vyšší náklady mohou velmi brzy vrátit.

U firemních prezentací, kde počítáte s častější obměnou textů, zadáváním novinek a referencí, je bezesporu výhodnější, pokud si vše budete moci měnit a vkládat sami, bez kontaktu a investic do práce programátora.

Redakční systém umožní přihlášení do administrační sekce, kde si vyberete stávající obsah nebo přidání nového a v editoru podobnému tomu, v jakém píšete dopisy a firemní korespondenci, obsah stránky upravíte. Po několika takovýchto úpravách se vám investice do stránek s administračním rozhraním okamžitě vrátí.

Zcela nebytnými se systémy pro správu obsahu (CMS) stávají v momentě, kdy potřebujete vytvořit webový magazín, seznamovací stránky, fotogalerie, eshop a další typy webů, u kterých je nutné pracovat s obsahem prakticky několikrát denně.

Většině klientů doporučuji redakční systém Drupal, který je vhodný jak pro ty nejjednodušší, tak pro rozsáhlé weby. Předpokladem úspěšného webu s Drupalem je dostatek znalostí realizátora k tomu, aby připravil takové nastavení systému, které nebude zbytečně náročné a přitom bude plnit veškeré požadavky klienta.

Podrobnosti o tomto redakčním systému najdete v sekci Drupal. Další dotazy vám rád zodpovím přímo.
Stačí, když mi napíšete.

Jak probíhá tvorba webu?

V momentě, kdy si ujasníme Vaše potřeby a co všechno od webu očekáváte, pustím se do jeho tvorby. Průběh realizace a prací na webu mohu shrnout následovně:

Wireframe, záloha

Po podpisu smlouvy se pustím do tvorby drátěného modelu a rovněž si vyžádám uhrazení zálohy. Ta činí dle domluvy 50 nebo 30 % z ceny webu. Bez zálohy pracuji jen u pravidelných klientů.

Grafický návrh

Po odsouhlasení drátěného modelu zachycujícího rozmístění prvků na webové stránce i strukturu webu, se s kolegou pustíme do přípravy grafiky. Tedy obrázku představujícího hotový web 1:1.

Zprovoznění webu

Po připomínkách a schválení grafického návrhu se pustím do nakódování šablony a implementace potřebných funkcí ve zvolením redakčním systému. Poté Vám jej předám k připomínkám.

Vývoj webu probíhá na mém serveru na adrese chráněné heslem, aby se na rozpracovaný web nemohly dívat vyhledávače. Vy tak máte možnost kdykoli sledovat průběh práce a dodržování stanovených termínů. Po dokončení webu jej mohu na serveru po určitou dobu ponechat, například kvůli naplnění obsahem. Až budete připraveni, přenesu jej na Váš server nebo webhosting. To vše je samozřejmě v ceně projektu.